L’AFA està valorant pel curs 2023-24 la possibilitat de millorar les condicions de la Socialització de Llibres pels alumnes de 1r d’ESO.

Projecte de Reutilizació de llibres de text i lectures 

Des de fa 8 anys, amb la col·laboració de l’Equip directiu de l’INS, disposem d’un Programa de reciclatge de llibres, incloent els alumnes d’ESO i de Batxillerat. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Federació d’AMPAs (FAPAES) i que, des de fa anys, s’està portant a terme a molts Instituts, té com objectius bàsics:

  • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i de material didàctic.
  • Fomentar la responsabilitat i el respecte dels llibres i el material didàctic complementari.
  • Fomentar la cultura del reciclatge. Aquest projecte és voluntari, però pretén aconseguir la participació de tothom.

Com funciona el Projecte de Reutilització amb l’empresa IDDINK? 

1. Fulls informatius:

-Informació IDDINK 2023-24

 Informació reciclatge de llibres INS Taradell curs 2020-21.  Informació del reciclaje dels llibres. 

Retorn, compra i recogida dels llibres 2020-21.  Curs 2019-20

– Situació excepcional: Retorn dels llibres Curs 2019-2020.

Informació pel alumnes i famílies de 1r d’ESO. Programa de Reciclatge de Llibres. Curs 2019-2020.

– Com tractar els eco-Books?

2. Contracte de l’AMPA-INS-Empresa Iddink signat el 17 d’abril de 2016 (per a 4 anys).