Des del Curs 2015-16 l’AFA va considerar que la inversió en temps i econòmica que representaven les activitats extraescolars seria molt més eficient que revertís en altres activitats per un nombre més elevat d’alumnes, per aquest motiu des d’aquest Curs, l’AMPA impulsar PROJECTES I INICIATIVES DELS DIVERSOS DEPARTAMENTS del Centre:

A títol de recordatori de l’activitat efectuada, adjuntem els Fulls d’inscripció a les activitats extraescolars dels anys anteriors: