Campanya INS Taradell “Lliure de la LOMCE”

Arran de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) aprovada en el Congreso de los Diputados a Madrid el 28/nov de 2013, la Fundació Jaume Bofill, el març/2014 va efectuar una anàlisi dels Consells escolars i la democràcia a l’escola, i es pregunta: Quin és el futur de la participació de les famílies a l’escola després de la LOMCE? En el resum hi podem trobar afirmacions:

  • La LOMCE fa menys democràtiques les escoles i ratlla la inconstitucionalitat pel que fa a la participació de la comunitat educativa.
  • La LOMCE buida de competències decisòries als consells escolars dels centres.
  • La LOMCE tot i fer de l’autonomia de centres bandera de la reforma al seu preàmbul, no n’amplia el marge d’actuació i el situa exclusivament en mans d’una direcció professional.
  • Els canvis que introdueix la LOMCE en els consells escolars són fonamentalment en el capítol de funcions i composició: desactiva el seu sentit i utilitat.
  • La LOMCE minimitza el pes de la comunitat educativa en la presa de decisions rellevants pel centre.
  • Si la Comunitat educativa vol mantenir el seu dret a decidir al centres ha de fer valdre la seva força organitzativa.

Davant d’aquest seriós problema la Federació d’AMPAs de Catalunya (FAPAC) va iniciar una CAMPANYA a tot Catalunya amb el nom Territori lliure de la LOMCE”.

Consell Escolar de Centre de l’INS Taradell, per unanimitat, va ser signar la Declaració de Consell Escolar de Centre el 24 de febrer de 2015.