Política de privacitat

Dades del soci, registre, modificació i confidencialitat 

Per poder oferir una millor assistència i permetre accedir a determinats serveis, haurà de registrar-se amb les seves dades personals. En el moment en què vostè es registri en el nostre servidor, les seves dades personals, domiciliàries o relatives al seu número de compte bancari seran incorporades a la nostra base de dades, i s’utilitzaran únicament per tramitar aquest servei, així com per enviar informació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Taradell (d’ara endavant AMPA INS Taradell) que pugui resultar del seu interès.

Tot i així, en qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre com a soci, mare, pare, tutor/a legal o alumne.

Si en qualque moment té problemes per accedir a alguna part del nostre Blog o té algun dubte respecte al seu funcionament ens pot enviar un correu (ampainstaradell@gmail.com) o ens pot telefonar (938.800.012) i estarem encantats d’atendre’l.

Cessió dels drets d’imatges, fotos i vídeos

Per mitjà de la present, manifesto que, respecte a les imatges, fotos i vídeos elaborats per mi o per l’AMPA INS Taradell en qualsevol activitat pròpia i aportats al Blog de l’AMPA INS Taradell autoritzo a aquesta l’ús de les imatges, fotos i vídeos, així com l’ús de la meva imatge, veu, aportació, interpretació i/o producció dels documents a fi de gestionar-los i publicar-los en el Blog de l’AMPA INS Taradell.

Per mitjà de la present autoritzo expressament a l’AMPA INS Taradell, perquè puguin explotar els meus drets d’imatge en fotos, vídeos, veu, aportació, interpretació i/o execució, sense limitació temporal ni territorial, així com autoritzo que realitzin amb els documents citats activitats de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació, subtitulat i doblatge. De la mateixa manera, autoritzo la utilització del meu nom en les seves activitats a través de qualsevol mitjà i/o sistema i, en particular, amb caràcter bàsicament enunciatiu o de promoció de l’INS Taradell, per a l’explotació en mitjans de comunicació, impresa, online, email, SMS, MMS, WAP, PDA i qualsevol altra tecnologia relacionada amb els telèfons mòbils, el cinema, la fonografia i el vídeo.

Faig extensiva aquesta garantia a totes les persones, de qualsevol edat, que apareguin en les imatges, fotos i vídeos respecte de les quals he recaptat el consentiment en els mateixos termes aquí expressats, obtenint a més les corresponents aprovacions familiars i/o públiques en el cas de menors o persones en situacions especials.

Renuncio expressament a percebre qualsevol tipus de remuneració que pogués correspondre’m en relació amb l’explotació comercial de les meves imatges, fotos i vídeos i/o drets d’imatge. Reconec haver estat degudament informat, i dono el meu consentiment perquè les dades personals que faciliti siguin tractades i/o utilitzades per l’AMPA INS Taradell per a qualsevol ús o finalitat necessària per a l’explotació dels drets cedits en aquest document i en la seva gestió.

Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, els signants queden informats i consenteixen que les dades que s’obtinguin en virtut d’aquest formulari passaran a formar part del fitxer, titular i responsable del qual és l’AMPA INS Taradell, amb domicili en el carrer Pompeu Fabra, 12, 08552 Taradell (Barcelona) i NIF: G-60795333.

Els signants queden informats i accepten que les seves dades puguin ser utilitzades per l’Associació.

Els signants queden informats i accepten també que les seves dades puguin ser utilitzades per l’AMPA INS Taradell per a l’enviament d’informació que pugui resultar del seu interès. Així mateix, els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’ús de les seves dades personals comunicant-ho a AMPA INS Taradell mitjançant una carta a l’adreça abans indicada o mitjançant correu electrònic a ampainstaradell@gmail.com, tot això amb conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre).