En aquest apartat podeu tenir accés:

  • Calendari i festes escolars del curs.
  • Els continguts dels Fulls Informatius de l’AFA dels darrers anys.
  • El Fulls Extraordinaris editats per l’AFA.
  • Informacións de les Reunions de l’AFA, de l’AFA amb Direcció i del Consell Escolar de Centre.
  • Articles de l’AFA per a la Revista de l’INS Taradell.