En aquest apartat podeu tenir accés:

  • Calendari i festes escolars del curs.
  • Els continguts dels Fulls Informatius de l’AMPA dels darrers anys.
  • El Fulls Extraordinaris editats per l’AMPA.
  • Informacións de les Reunions de l’AMPA, de l’AMPA amb Direcció i del Consell Escolar de Centre.
  • Articles de l’AMPA per a la Revista de l’INS Taradell.