Estatuts de l'AMPA INS Taradell aprovats en Assemblea general el 5 de novembre de 2012.

En color es destaquen el canvis efectuat en aquesta darrera versió per dequar-los a la normativa legal vigent (Llei 4/08 de 24 d'abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya).