Pressupost econòmic del Curs 2019-2020 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socis el dia 28/11/19

Els ingressos actuals de l’AMPA són: 1. Quota d’AMPA (19€ per família) que representa el 60-70% de les entrades, 2. Servei de Reutilització de llibres, 3. Subvenció municipal.

Pressupost econòmic del Curs 2016-17 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socis el dia 24/11/2016

Resum econòmic del Curs 2015-16 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socis el dia 26/11/2015.

Sortides Curs 2015-16: 1. Inversió directa a l’INS (pissarra digital, material de robòtica, taller de teatre, prestatgeries de suport al projecte ILEC, vals de St. Jordi, esmorzar de Nadal i de Fi de curs i orles; per un total de 9.023 €), 2. Activitats familiars (sortida familiar, diàlegs en família; per un total de 1.158 €), 3. Altres (quota FAPAES, despeses financeres i de gestoría).