Els INGRESSOS actuals de l’AFA provenen de:

1. La quota d’AMPA (22€ per família) que representa el 60-70% .

2. El servei de Reutilització de llibres.

3. La Subvenció municipal.

Pressupost econòmic del Curs 2021-22 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socisel dia 29/11/21

Pressupost econòmic del Curs 2019-2020 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socis el dia 28/11/19

Pressupost econòmic del Curs 2016-17 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socis el dia 24/11/2016

Pressupost econòmic del Curs 2015-16 aprovat a l’Assemblea Ordinària de Socis el dia 26/11/2015.