20160926_174223

Curs 2022-23 Power point Assemblea General AFA del 30 de novembre de 2022

Curs 2018-19. Ordre del dia de l’Assemblea i Reunió d’AMPA. Material complementari entregat (aportació de l’AMPA a l’Institut curs 2018-19)

Curs 2017-18. Continguts de l’Assemblea General de Socis de l’AMPA del dia 30 de novembre de 2017.

Curs 2016-17. Continguts de l’Assemblea General de Socis de l’AMPA del dia 24 de novembre de 2016.

Curs 2015-16. Continguts de l’Assemblea General de Socis celebrada el dia 26 de novembre de 2015: rebuda de les noves famílies, activitats de l’ampa, gestió econòmica, resultats de l‘enquesta de l’ampa, propostes de futur, precs i preguntes.