Des del Curs 2015-16 l’AMPA va considerar que la inversió en temps i econòmica que representaven les activitats extraescolars seria molt més eficient que revertís en altres activitats per un nombre més elevat d’alumnes, per aquest motiu durant des d’aquest Curs, l’AMPA impulsar PROJECTES en el Centre:

A títol de recordatori de l’activitat efectuada, adjuntem els Fulls d’inscripció a les activitats extraescolars dels anys anteriors: